Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Voordelen Yoga – wat zegt de wetenschap?

V

Voordelen Yoga – in een notendop

Over de voordelen van Yoga op basis van 50 studies met het hoogste wetenschappelijke niveau.

Ben je benieuwd naar de verschillende voordelen die yoga heeft op de gezondheid? Wil je nu echt betrouwbare informatie op basis van grondig onderzochte wetenschappelijke bronnen? Dan ben je hier op de juiste plek. Want ik ga in dit artikel de voordelen van yoga bespreken uit 50 medisch wetenschappelijke studies van het hoogste wetenschappelijke niveau.

Dit zijn enorm grote onderzoeken die systematisch alle kleinere studies meenemen in hun analyses. Deze studies worden systematische reviews en/of meta-analyses genoemd. Momenteel gelden systematische reviews en meta-analyses als de belangrijkste hoekstenen van wetenschappelijke kennis. Kortom, dit is informatie die ook gebruikt wordt door dokters en andere zorgverleners. Daarom ga ik nu voor jullie de belangrijkste conclusies van 50 studies samenvatten over de gezondheidsvoordelen van yoga.

Nog wat huishoudelijke mededelingen: Aan het einde van dit artikel zullen referenties naar alle besproken studies staan, mocht je deze zelf nog willen lezen! Ik zal iedere paragraaf met nieuwe studie beginnen met het jaartal waarin de studie gepubliceerd was met de auteursnaam van de hoofdonderzoeker. De volgorde is op basis van meest recent gepubliceerd (hoog) naar langst geleden gepubliceerd (laag).
Tussen haken [..] staat overigens het referentienummer van de studies, zodat je zelf met de referentielijst de artikelen kan opzoeken.

Mocht je trouwens geen zin hebben om alle 50 samenvattingen te lezen, dan kan je ook verder scrollen naar de samenvatting die onderin het artikel staat.

Alright…. Let’s go!

Overzichtstabel

SpecificatieVoordeel YogaStudie
Algemeenbeter lichamelijk en geestelijk welzijn5, 8, 25
Algemeenen ook verbetering immuunsysteem10, 27, 43
(Borst)kankerniet alleen beter lichamelijke conditie, afdrijven vochtophopingen, beweeglijkheid, maar ook minder stress, angst en depressie, waardoor betere kwaliteit van leven14, 17, 24, 33, 45, 46
Ouderenbijvoorbeeld beter geheugen, denkvermogen, welzijn en kwaliteit van leven17, 24, 33, 47
Suikerziekte type 2ondersteunt ook onderhoud van goede waarden bloedsuiker, gewicht en cholesterol4, 26, 37, 38
Schizofrenieniet alleen, minder psychiatrische klachten, maar ook minder stress, angst en depressie. Tot slot ook beter welzijn, sociale functioneren en kwaliteit van leven42, 48, 49
Chronische longziektenYoga-ademhalingsoefeningen verbeteren niet alleen de lichamelijke conditie, maar verminderen ook ademhalingsproblemen12, 16, 18
Menstruatieminder pijn1, 44
Hart- en Vaatziektenten eerste minder kans op milde hartaandoeningen. Bovendien ook minder overgewicht, betere bloedwaarden (bloedsuiker, cholesterol) en betere kwaliteit van leven7, 39
HIV/AIDSminder stress, angst en depressie. Bovendien ook beter kwaliteit van leven10, 21
Rouw/Angst/Traumakan helpen met coping. Ook minder angst en betere lichaamsconditie2, 3, 9, 13, 40
Hersenafwijkingenkan helpen bij herstel geheugen en lichaamsfunctie. Daarnaast ook minder stress, angst en depressie20, 28, 34
Gewrichtsaandoeningenbeter beweeglijkheid en kwaliteit van leven. Tot slot, minder pijn23, 31, 32, 50
13 gezondheidsvoordelen op een rij. Zie de aparte studies hieronder voor meer uitleg.

Resultaten 50 studies

1. Pijn en kramp rondom menstruatie – Juli 2021 door R. Lopez-Liria en anderen (e.a.):

Dit onderzoek keek naar het effect van lichamelijke oefeningen, waaronder yoga, op pijn en kramp rondom de menstruatie. Wat bleek? Vrouwen die regelmatig yoga beoefenen kunnen minder heftige pijn rondom de menstruatie ervaren in vergelijking met vrouwen die geen yoga beoefenen. Ook werd betere flexibiliteit en spierkracht genoemd als voordelen van yoga.

2. Slachtoffers van geweld– Juni 2021 door A.K. Mazzio e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga op het herstel van mensen die slachtoffer zijn geworden van geweldsincidenten. Hoewel onderzoek en bewijs op dit vlak nog in de kinderschoenen staat, laten resultaten voorzichtig zien dat yoga kan helpen bij het fysiek en psychologisch herstel na geweld. Het werkte echter minder goed voor mensen bij wie yoga niet past bij hun persoonlijkheid en overtuiging.

3. Verlies en rouw – April 2021 door J. Williams e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van lichaamsbeweging, waaronder yoga, op het herstellen na verlies en rouw. Resultaten lieten zien dat yoga kon helpen met de coping van het verlies. Bovendien hielp yoga met het terugdringen van klachten van post-traumatisch stresssyndroom en depressie.

4. Suikerziekte type 2 – April 2021 door V. Venugopal e.a.

Dit onderzoek keek naar de effecten van yoga als ondersteunende therapie bij mensen die worden behandeld voor suikerziekte type 2. De resultaten lieten voorzichtig zien dat ondersteunende yoga kan helpen bij het verbeteren van glucosewaarden en HbA1c-waarden in het bloed bij mensen met suikerziekte.

5. Zorgverleners en studenten – Mei 2021 door S.D. Ciezar-Andersen e.a.

Dit onderzoek keek naar de effecten van yoga op de fysieke en psychische gezondheid van zorgverleners en studenten. Resultaten lieten zien dat zorgverleners en studenten minder stress, angst, depressie en spierpijn ervaarden wanneer zij aan yoga deden.

6. Geheugen en denkvermogen bij ouderen – Februari 2021 door S. Hoy e.a.

Dit onderzoek keek bij ouderen naar het effect van yoga op het geheugen en denkvermogen. Resultaten lieten voorzichtig zien dat zowel geheugen als denkvermogen verbeterden bij ouderen die aan yoga deden.

7. Preventie van een hartaanval – December 2020 door J. Li e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga op de preventie van een hartaanval, op sterfte na een hartaanval, op kwaliteit van leven bij een hartaanval en op meetbare risicofactoren (bijv. cholesterol en bloeddruk). Wat bleek? Mensen die aan yoga doen hadden minder kans op milde hartaandoeningen en hadden betere bloedwaarden. Yoga verlaagde echter niet het risico op overlijden bij een ernstige hartaanval. De kwaliteit van leven was weer wel beter bij mensen die yoga deden en hartklachten hebben.

8. Mentale gezondheid in coronatijd – December 2020 door J.H. Puyat e.a.

Dit onderzoek deed onderzoek naar het effect van thuis-yoga op de mentale gezondheid tijdens de lockdowns van de coronapandemie. Het bleek dat yoga, samen met lichaamsbeweging en ontspanningsoefeningen, kon bijdragen aan het verminderen van stress, angst, depressie en zorgen.

9. Angstklachten – November 2020 door W.W.Y. So e.a.

Dit onderzoek vergeleek het effect van mindful oefeningen (zoals yoga) en niet-mindful oefeningen (zoals sporten) op het verminderen van angstklachten bij mensen. De resultaten lieten zien dat met behulp van yoga de angstklachten van mensen beter werden teruggedrongen dan bij niet-mindful lichaamsbeweging.

10. Immuunsysteem en psychische klachten bij HIV – Oktober 2020 door T. Jiang e.a.

Dit onderzoek deed onderzoek naar het effect van yoga bij mensen met HIV op de psychische gezondheid en de kracht van het immuunsysteem. Wat bleek? Yoga ondersteunde het afweersysteem van mensen met HIV, met name als zij pasgeleden de diagnose gekregen hadden. Yoga had ook een positief effect op stress, angst en depressie. Bovendien werd de kwaliteit van leven beter van mensen met HIV.  

11. Denkvermogen en mentaal welzijn bij ouderen – Augustus 2020 door S. Chobe e.a.

Dit onderzoek heeft gekeken naar het effect van yoga op denkvermogen en mentaal welzijn bij ouderen. Net zoals de onderzoekers van studie 6, lieten de resultaten voorzichtig zien dat yoga het geheugen en denkvermogen kan ondersteunen bij ouderen. Dit onderzoek liet ook zien dat yoga een positief effect had op depressieve klachten bij ouderen.

12. Yoga-ademhalingsoefeningen en de luchtwegen – Mei 2020 door R. Jayawardena e.a.

In dit onderzoek onderzocht men het effect van yoga-ademhalingsoefeningen (pranayama) op mensen met klachten van de luchtwegen, zoals astma of COPD. Wat bleek? De yoga-ademhalingsoefeningen hielpen bij het verminderen van de ernst en frequentie van astma-aanvallen. Astmapatiënten hoefden minder vaak te ‘puffen’ met medicatie. Bij mensen met COPD hielp het bij het verminderen van benauwdheid & hoesten en verbeterde de lichaamsconditie & beweeglijkheid.

13. Lichamelijke conditie bij jongeren met psychische klachten – Mei 2020 door R. Carney e.a.

Dit onderzoek heeft gekeken naar het effect van lichaamsbeweging, waaronder yoga, op de lichamelijke conditie van jongeren met psychische klachten. De resultaten lieten zien dat yoga vooral uitgevoerd werd door jong vrouwen en minder door jongemannen. Met name in de eerste paar weken leek yoga te leiden tot verbetering van lichaamsbeweging, maar daarna verdween het positieve effect.

14.Lichamelijk en geestelijk welzijn bij darmkanker – Mei 2020 door M. McGettigan e.a.

Dit onderzoek keek naar de effectiviteit en veiligheid van lichamelijke oefeningen, waaronder yoga, bij mensen met darmkanker. Het effect van lichamelijke oefeningen, zoals yoga, op het verbeteren van de algehele lichamelijke gezondheid was niet duidelijk bij mensen met darmkanker. Al leek het wel te helpen met vermoeidheidsklachten. Bij sommige mensen leidden de oefeningen echter tot spier-, nek- en rugpijn. Het leek ook geen effect te hebben op het geestelijke welzijn van mensen met darmkanker.

15. Gezondheid van de hersenen – December 2019 door N.P. Gothe e.a.

Deze studie onderzocht het effect van yoga op de gezondheid van de hersenen. De resultaten laten voorzichtig zien dat yoga een positief effect heeft op de biologische structuur en functie van verschillende hersenonderdelen, zoals de hippocampus, amygdala, prefrontale cortex, cortex cingularis en het brein netwerk. Dit zou kunnen betekenen dat yoga mogelijk kan helpen bij het verlagen van het risico op neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer.

16. Angst en depressie bij COPD – December 2019 door Z. Li e.a.

Deze studie keek naar het effect van mind-body oefeningen, zoals yoga en tai chi, op angst- en depressieve klachten bij mensen met de chronische longziekte COPD. Resultaten lieten zien dat yoga hielp bij het verminderen van angst- en depressieve klachten bij mensen met COPD. Yoga leek met name te helpen bij ouderen van 70+ met COPD en die ook al langer bekend zijn met angst (≥10 jaar). Bijvoorbeeld als zij gedurende 24 weken, 2-3x per week, yogasessies van 30-60min deden.

17. Vochtophoping (lymfe-oedeem) na behandeling van borstkanker – Augustus 2019 door C.W. Wei e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga als ondersteunende behandeling, bij vrouwen die aan het herstellen waren van hun behandelingen voor borstkanker. Hoewel yoga als ondersteunende therapie voor veel vrouwen tijdelijk hielp (2 maanden), bleek het op de lange termijn niet bij te dragen aan het verminderen van vochtophoping en verbeteren van schouder- en rug bewegingen.

18. Longfunctie en conditie bij COPD – Juli 2019 door H. Cramer e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga en yoga-ademhalingsoefeningen op meetbare longfunctietests, conditietests en kwaliteit van leven bij mensen die lijden aan de chronische longziekte COPD. De resultaten lieten zien dat de longfunctietests, conditietests en kwaliteit van leven allemaal verbeterden wanneer mensen met COPD aan yoga-ademhalingsoefeningen deden. Yoga zonder ademhalingsoefeningen leek geen effect te hebben.

19. Kwaliteit van leven tijdens zwangerschap – Maart 2019 door N. Liu e.a.

Deze studie onderzocht het effect van yoga op de kwaliteit van leven bij vrouwen die zwanger zijn. De resultaten lieten zien dat vrouwen die zwangerschapsyoga in groepslessen deden, zich lichamelijk, mentaal, emotioneel en sociaal beter voelden.

20. Herstel bij niet-aangeboren hersenafwijkingen – Februari 2019 door K. Silveira e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga op het lichamelijk, geestelijk en psychologisch herstel van mensen met niet-aangeboren hersenafwijkingen, zoals een herseninfarct, of hersenbloeding. Hoewel er nog maar weinig onderzoek gedaan is in dit gebied, lieten resultaten voorzichtig zien dat yoga kon helpen bij het herstellen van geheugen en lichamelijke motorfuncties.

21. Geestelijk welzijn bij HIV/AIDS – Februari 2019 door E.M. Dunne e.a.

Deze studie keek naar het effect van yoga op het geestelijk welzijn van mensen met HIV en mensen met AIDS. De resultaten suggereren dat voor zowel mensen met HIV als AIDS, yoga lijkt te helpen bij het verminderen van stress en angstklachten. Ook lijkt het positieve gevoelens en emoties te versterken.

22. Mind-body oefeningen bij ouderen – December 2018 door Y. Zhang e.a.

Zoals bij nummer 6 en 11, kijkt ook deze studie naar het effect van mind-body oefeningen, waaronder yoga en tai chi, op het denkvermogen bij ouderen. Resultaten laten zien dat mind-body oefeningen, zoals yoga, positieve effecten heeft op het denkvermogen, geheugen, leervermogen en taalvermogen bij ouderen. Yoga had bij sommige ouderen echter geleid tot blessure van het kruisgebied en duizeligheid.

23. Gewrichtsklachten in de knie – Augustus 2018 door Y. Wang e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga op gewrichtsklachten van de knie vanwege slijtage of reumatoïde arthritis. Resultaten lieten zien dat regelmatig yoga doen bijdroeg aan het verminderen van pijnklachten, verbeteren van de beweeglijkheid en verbeteren van kwaliteit van leven bij mensen met knieklachten.

24. Veiligheid na borstkankerbehandeling – Juni 2018 door D. Panchik e.a.

Dit onderzoek keek naar de veiligheid van verschillende lichaamsoefeningen, waaronder yoga, om vochtophoping (lymfe-oedeem) te verminderen bij vrouwen na hun borstkankerbehandelingen. De resultaten lieten zien dat yoga veilig is.

25. Welzijn op kantoor – Mei 2018 door S. Abdin e.a.

Deze studie keek tijdens werk naar het effect van lichaamsbeweging, zoals yoga, op het welzijn van werknemers op kantoor. De resultaten waren echter niet geheel duidelijk door tekortschieten van onderzoeksmethoden. Het lijkt erop dat yoga kan helpen bij verbeteren van welzijn op kantoor, maar het is niet duidelijk of dit specifiek door yoga komt, of lichaamsbeweging in algemene zin.

26. Suikerziekte type 2: yoga versus lichaamsbeweging – April 2018 door R. Jayawardena e.a.

Dit onderzoek vergeleek het effect van yoga en lichaamsbeweging op de gezondheid van mensen die lijden aan suikerziekte type 2. In vergelijking met normale lichaamsbeweging, lijken de resultaten te suggereren dat yoga beter helpt met het reguleren van de bloedsuikerwaarden, zoals HbA1c. Meer onderzoek is echter nodig voordat harde conclusies getrokken kunnen worden.

27. Effecten op het immuunsysteem – Februari 2018 door R.I. Falkenberg e.a.

Deze studie heeft onderzocht wat het effect is van yoga op het immuunsysteem. Hoewel er nog niet veel onderzoeken zijn in dit gebied, laten resultaten al zien dat yoga kan bijdragen aan het verminderen van ontstekingseiwitten, zoals interleukine-1beta, interleukine-6 en TNF-alfa. Ook lijkt yoga de cellulaire afweer (bijv. witte bloedcellen) te ondersteunen. Dit suggereert dat yoga kan helpen bij mensen die leiden aan ontstekingsziekten, maar dit moet nog verder onderzocht worden.

28. Herseninfarct en multiple sclerose bij volwassenen en kinderen – Februari 2018 door D. Veneri e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga bij mensen (volwassen en kind) met herseninfarct of multiple sclerose op het lichamelijk functioneren, lichaamsactiviteit en kwaliteit van leven. Hoewel yoga geen effect leek te hebben op lichaamsfuncties of lichaamsactiviteit, leek het de kwaliteit van leven wel te verbeteren. Zeker wanneer het yoga groepslessen betrof.

29. Effecten van ademhalingsoefening: Bhramari Pranayama – Januari 2018 door M. Kuppusamy e.a.

Deze studie onderzocht de verschillende effecten die yoga-ademhalingsoefening hebben op het lichaam. De resultaten lieten zien dat Bhramari Pranayama met name een effect heeft op het parasympatisch zenuwstelsel, het gedeelte wat doorgaans wordt geassocieerd met ontspanning. Zo bleek het de bloeddruk en hartslag te verlagen. Ook had het positief effect op denkvermogen. Het hielp zelfs de klachten van tinnitus (oorsuizen) te verlichten.

30. Effect op de genen en genexpressie – Juni 2017 door I. Buric e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van mind-body oefeningen, waaronder yoga, op de genen en genexpressie in ons DNA. Het blijkt dat mind-body oefeningen zoals yoga leiden tot verminderde activiteit van een eiwit genaamd nuclear factor kappa B. Daartegenover wordt dit eiwit juist hyperactief wanneer genexpressie onder chronische stress staat. Dit lijkt te suggereren dat mind-body oefeningen kunnen bijdragen aan risico’s verlagen van ontstekingsziekten.

31. Impact op slaapkwaliteit bij reumatoïde arthritis – Juni 2017 door S. McKenna e.a.

Deze studie keek naar het effect van yoga, maar ook andere lichaamsoefeningen, op de slaapkwaliteit bij mensen met de gewrichtsaandoening reumatoïde arthritis. De resultaten bleken echter niet consistent. Het is dus vooralsnog onduidelijk of yoga kan helpen bij het verbeteren van slaap bij mensen met reumatoïde arthritis.

32. Verminderen klachten van lage rugpijn – April 2017 door R. Chou e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van verschillende niet-medicamenteuze therapieën op het verminderen van lage rugpijnklachten. Onder andere yoga, maar ook mindfulness en ademhalingsoefeningen werden onderzocht. Yoga lijkt met name te kunnen helpen bij mensen die lijden aan chronische lage rugpijn.

33. Gunstig effect yoga bij borstkanker – Januari 2017 door M. Galliford e.a.

Net zoals bij onderzoek nummer 17 en 24, heeft ook dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga op mensen met borstkanker. Deze studie was meer toegespitst op algemene psychologische effecten, zoals kwaliteit van leven, angst, stress, depressie en sociaal functioneren. Ook is gekeken naar stresshormonen, immuunsysteem-activiteit en slaapkwaliteit. De resultaten lieten verbeteringen zien van iedere bovengenoemde eigenschap en een algemene verbetering van kwaliteit van leven bij mensen met borstkanker.

34. Chronische zorg na herseninfarct – Januari 2017 door T. Thayabaranathan e.a.

Deze studie heeft onderzocht wat het effect op de gezondheid was bij mensen die chronisch zorg nodig hebben nadat zij een herseninfarct gehad hebben. Uit resultaten blijkt dat yoga kan helpen bij het verminderen van angst- en depressieve klachten in deze groep.

35. Onbegrepen buikpijn bij kinderen – Januari 2017 door R.A. Abbott e.a.

Dit onderzoek heeft gekeken naar het effect van yoga op onbegrepen buikpijn (zonder lichamelijk aanwijsbare oorzaak) bij kinderen. Uit de resultaten blijkt echter dat yoga geen effect heeft op het verminderen van onbegrepen buikpijn bij kinderen.

36. Lichaamsbeweging bij kinderen in het autisme spectrum – December 2016 door E. Bremer e.a.

Deze studie heeft onderzocht of verschillende vormen van lichaamsbeweging, waaronder yoga, positieve invloed kan hebben op gedrag bij kinderen in het autisme spectrum. Resultaten laten zien dat yoga mogelijk helpt met typisch gedrag, sociaal-emotioneel functioneren, denkvermogen en aandacht. Paardrijden en vechtsporten leken echter het beste te helpen.

37. Suikerziekte type 2 en bloedsuikers – Maart 2016 door L.W. Pai e.a.

Net zoals de onderzoeken met nummers 4 en 26, heeft ook dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga op de bloedsuikers bij mensen met suikerziekte type 2. Net zoals de eerdergenoemde onderzoeken leek yoga te helpen bij het reguleren van bloedsuikerwaarden, zoals het HbA1c.

38. Suikerziekte type 2 – December 2015 door K.E. Innes e.a.

Net zoals nummer 4, 26 en 37 heeft deze studie gekeken naar het effect van yoga op bloedsuikers bij mensen met suikerziekte type 2. Ook in deze studie werd het positieve effect van yoga aangetoond op de bloedsuikerspiegels.

39. Gezondheid van het hart en bloedvaten – December 2015 door J.L. Barrows e.a.

Deze studie heeft onderzoek gedaan naar het effect van yoga op de gezondheid van het hart en bloedvaten. Uit de resultaten bleek dat yoga positief effect had op het verlagen van de bloeddruk, verlagen van bloedsuikers, verminderen van overgewicht en verlagen van ongezond cholesterol. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe yoga dit precies doet, merkten de onderzoekers op.

40. Herstel na een traumatische ervaring – December 2015 door R.J. Macy e.a.

Dit onderzoek heeft gekeken naar de effecten van yoga op het psychologisch herstel van mensen die een traumatische ervaring meegemaakt hebben. Er zijn enkele vroege resultaten die wijzen dat yoga mogelijk kan helpen bij de traumaverwerking en psychologische klachten, zoals angst of depressie. Maar de onderzoekers geven aan dat het nu nog te vroeg is om al te kunnen zeggen dat Yoga hiervoor gebruikt kan worden.

41. Yoga in het onderwijs – September 2015 door C. Ferreira-Vorkapic e.a.

Deze studie heeft onderzocht of yoga in het onderwijs voor kinderen positieve effecten kan hebben. Uit de resultaten werden sommige voordelen gezien, zoals verbeteringen in woedebeheersing, vermoeidheid en zelfvertrouwen. Maar sommige kinderen kregen juist door de yogalessen meer stress en yoga had daardoor een negatief effect. De onderzoekers denken bijvoorbeeld dat het voor sommige kinderen lastig is de aandacht vast te houden om yoga te leren, helemaal als de yogalessen niet speciaal zijn gemaakt voor kinderen. Het is daarom nu nog te vroeg, concluderen de onderzoekers, om yoga in het onderwijs aan te raden.

42. Ondersteunende therapie bij schizofrenie – Juli 2015 door E. Vera-Garcia e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van lichamelijke oefeningen, waaronder yoga, op psychiatrische klachten van mensen die lijden aan schizofrenie. De resultaten suggereren dat ondersteunende yoga-therapie kan helpen met het verminderen van psychiatrische klachten bij deze groep mensen.

43. Mind-Body oefeningen en het immuunsysteem – Juli 2014 door N. Morgan e.a.

Net zoals studienummer 27, keek deze studie naar de effecten van mind-body oefeningen, waaronder yoga, op het immuunsysteem. Ook in deze studie lieten de resultaten voorzichtig zien dat yoga een positief effect heeft op het immuunsysteem. Zo werden ontstekingseiwitten, zoals C-reactive protein en interleukine-6, geremd bij mensen die 7-16 weken aan mind-body oefeningen zoals yoga deden.

44. Verminderen van menstruatiepijn – Maart 2014 door P. Kannan e.a.

Net zoals studienummer 1 heeft deze studie gekeken naar het effect van yoga op menstruatiepijn. De resultaten uit deze studie lieten ook zien dat yoga de mate van menstruatiepijn kan verminderen bij vrouwen die hier last van hebben.

45. Lichamelijk en geestelijk welzijn bij kanker – November 2012 door L.M. Buffart e.a.

Dit onderzoek keek naar het effect van yoga bij mensen met kanker of mensen die succesvol behandeld waren voor kanker. Uit de resultaten bleek dat het groot positief effect had op het verminderen van stress, angst en depressieve klachten. Yoga had matig positief effect op het verminderen van vermoeidheid, het verbeteren van kwaliteit van leven en verbeteren van het sociale leven.

46. Welzijn bij borstkanker – December 2012 door H. Harder e.a.

Net zoals studies 17, 24, 33, heeft dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga op het welzijn bij mensen met borstkanker. Uit de resultaten bleek dat yoga een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en emotioneel welzijn van mensen met borstkanker.

47. Kwaliteit van leven bij ouderen – Oktober 2012 door N.K. Patel e.a.

Net zoals studies 6, 11 en 22, heeft dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga op de lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven bij ouderen in vergelijking met andere lichamelijke oefeningen. De resultaten lieten zien dat ouderen zelf merkten zich sterker, fitter en gezonder te voelen.

48. Gezondheid bij schizofrenie – Januari 2012 door D. Vancampfort e.a.

Net zoals onderzoek 42, heeft dit onderzoek gekeken naar het effect van lichamelijke oefeningen, waaronder yoga, op het lichamelijk en psychisch welzijn van mensen met schizofrenie. De resultaten lieten zien dat yoga een positief effect en psychiatrische symptomen verminderd, angst verminderd, psychische stress verminderd en kwaliteit van leven verbeterd bij mensen met schizofrenie.

49. Schizofrenie: yoga of andere lichaamsoefeningen – Mei 2010 door P. Gorczynski e.a.

Net zoals onderzoek 42 en 48, heeft dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga en deze vergeleken met het effect van andere lichaamsoefeningen. De resultaten suggereerden dat yoga beter dan andere lichamelijke oefeningen kon helpen bij het verminderen van negatieve symptomen van schizofrenie. Ook leek yoga de kwaliteit van leven te verbeteren.

50. Verminderen pijn in de lage rug – Oktober 2007 door R. Chou e.a.

Net zoals in onderzoek 32, heeft dit onderzoek gekeken naar het effect van yoga op het verminderen van lage rugpijn. De resultaten suggereren dat yoga inderdaad kan helpen bij het verminderen van pijn in de lage rug.

Samenvatting: voordelen yoga

Zoals jullie kunnen zien heeft yoga talloze voordelen op je gezondheid, niet alleen als je gezond bent, maar ook als je te maken hebt met ziekte. We kunnen vaststellen dat yoga niet alleen goed is voor je lichamelijke conditie, maar ook voor je geestelijke gezondheid (ook in coronatijd!) [5, 8, 25]! Zo ervaren yogi’s minder stress, angst en depressieve klachten. Het verbetert menselijk welzijn en verhoogt je kwaliteit van leven! Wonderlijk genoeg heeft yoga ook aantoonbaar positieve effecten in de hersenen [15] en daarbovenop verbetert yoga het immuunsysteem [10, 27, 43].

Wat ook opvalt is dat meerdere onderzoeken hebben gekeken naar het effect van yoga op mensen die bepaalde ziekten hebben.

Voordelen yoga bij verschillende ziekten

Zo zijn er 6 studies die gekeken hebben naar yoga bij mensen die kanker hebben, waarvan 4 studies specifiek over borstkanker en 1 studie specifiek over darmkanker [14, 17, 24, 33, 45, 46]. De resultaten lieten zien dat yoga veilig is en dat het kan helpen bij het verbeteren van de lichamelijke conditie, afdrijven van vochtophopingen en verbeteren van lichamelijke beweeglijkheid bij borstkanker. Ook helpt het bij verminderen van stress, angst & depressie. Tevens verbetert het de kwaliteit van leven en sociaal functioneren bij mensen die leiden aan (borst)kanker. Bij mensen met darmkanker hielp het voornamelijk tegen vermoeidheid.

Er zijn ook 4 studies die gekeken hebben naar het effect van yoga bij ouderen [17, 24, 33, 47]. De conclusies van deze studies zijn samengevat dat yoga voor ouderen goed is voor het geheugen, denkvermogen, welzijn en kwaliteit van leven!

Er zijn ook 4 studies die naar het effect van yoga bij suikerziekte type 2 onderzocht hebben [4, 26, 37, 38]. Uit deze studies blijkt dat yoga kan helpen als ondersteunende behandeling bij suikerziekte, waardoor bloedsuikerwaarden, gewicht en cholesterol beter onder controle zijn.

De ondersteuning van yoga bij mensen met schizofrenie werd onderzocht in 3 studies [42, 48, 49]. Hieruit bleek dat yoga kan helpen bij het verminderen van psychiatrische symptomen die horen bij schizofrenie. Ook vermindert het klachten van stress, angst en depressie. Tevens hielp yoga het menselijk welzijn, sociaal functioneren en kwaliteit van leven.

Mensen die kampen met chronische longziekten hadden ook baat bij yoga [12, 16, 18]. Yoga-ademhalingsoefeningen hadden vooral positief effect op de longen, waardoor ademhalingsklachten verminderden en de lichamelijke conditie verbeterde.

Andere Voordelen yoga

Yoga helpt ook vrouwen die last hebben van menstruatiepijn [1, 44], mensen die last hebben van gewrichtsaandoeningen [23, 31, 32, 50], mensen die lijden aan hart- en vaatziekten [7, 39], mensen met HIV en/of AIDS [10, 21], mensen met psychische klachten van rouw, angst, trauma, etc. [2, 3, 9, 13, 40], mensen met hersenafwijkingen zoals een herseninfarct [20, 28, 34].

Conclusie

Kortom, het feit dat yoga zo populair is geworden wereldwijd is niet voor niets. Het heeft talloze gezondheidsvoordelen, waarvan veel is aangetoond, maar ongetwijfeld veel meer nog aangetoond moet worden. Dat yoga al duizenden jaren wordt beoefend is geen verrassing.

Referenties

Ik ben mij bewust dat nuance soms ontbreekt in dit artikel, vanwege de vele studies die ik moest samenvatten. Mocht je geïnteresseerd zijn in het lezen van één hele studie, laat dan een bericht achter en ik zal je de link toesturen!

About the author

8 Comments

Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Fons Slieker