Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Dharma

D

Dharma is een eeuwenoud concept met wortels in het Hindoeïsme, Jainisme en Boeddhisme. Het betekent zoiets als de universele morele wetmatigheid van het leven voor ieder individu.

De interpretatie van Dharma verschilt tussen de verschillende religies. Zo lijkt Dharma in het Hindoeïsme meer de vormen van uitgebreide morele en juridische wetmatigheden aan te nemen.
Terwijl in het Boeddhisme en Jainisme Dharma meer een morele ethiek inhoudt, waarmee mensen hun lijden kunnen overwinnen.
Enkele voorbeelden zijn de vier nobele waarheden, het achtvoudig pad, oorzaak en gevolg.

Bron: Brittanica Dharma – religious concepts

Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Fons Slieker