Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Boeddhisme

B

Een korte samenvatting over het Boeddhisme.

Boeddhisme is een filosofische en religieuze stroming. Het is in ongeveer de 6e eeuw voor Christus begonnen door de historische Boeddha, Siddharta Gautama.

Verlichting

Siddharta ging op zoek naar een oplossing voor het menselijk leed, nadat hij als prins in aanraking kwam met ziekte, ouderdom en dood. Tijdens zijn zoektocht bezocht Siddharta verschillende guru’s en probeerde hij eeuwenoude meditatievormen. Sommige guru’s lieten Siddharta extreem vasten. Terwijl andere guru’s Siddharta juist overdadig lieten laven aan lusten. Uiteindelijk zou Siddharta zich focussen op een ‘Middenweg’ en introspectieve meditatie. Onder een Bodhi boom bereikte hij verlichting. Hij ontrafelde de wetmatigheid van oorzaak en gevolg. Ook realiseerde hij zich dat door goede acties (karma), wij goede oorzaken planten, waaruit wij goede gevolgen kunnen oogsten.

Vier waarheden

Daarna zou Siddharta de rest van zijn leven als wandelaar door India trekken. Tijdens zijn reizen sprak hij iedereen aan en het zou niet lang duren voordat hij een enorme groep volgelingen had.

Ondertussen onderwees Siddharta hen de vier nobele waarheden:

  1. Ieder mens zal gedurende zijn leven lijden door geboorte, ziekte, ouderdom en dood.
  2. Iedere vorm van lijden heeft specifieke oorzaken, zoals verlangen, onbenul of vermijding
  3. Iedere vorm van lijden kan je te boven komen door mentale onverstoorbaarheid
  4. Mentale onverstoorbaarheid is te bereiken middels het achtvoudig pad

Meditatie

Voor veel mensen was het achtvoudig pad moeilijk te volgen. Daarom gaf Siddharta zijn volgelingen allerlei meditatie oefeningen mee, zoals mindfulness en concentratie. Hiermee konden mensen inzicht en controle krijgen over hun eigen mentale gedachteprocess, impulsen en acties. Door te beginnen met mediteren, ben je immers beter in staat om het achtvoudig pad te bewandelen.

Uiteindelijk was het doel om in dit leven de oorzaken van lijden bij jezelf en anderen uit te schakelen, zodat jijzelf en anderen een gelukkiger leven kunnen leiden.

Ontwikkelingen

Na de dood van Siddharta werden zijn lessen (Sutra’s) doorverteld. Het zou nog enkele eeuwen duren voordat de Sutra’s werden opgeschreven.

Er ontstond een enorme kloosterorde met monniken die werden ondersteund door leken beoefenaars. Uiteindelijk namen de Boeddhistische kloosters in belang af, terwijl het Hindoeïsme weer groeide in India.

Zo rond 327 voor Christus veroverde Alexander de Grote, grote delen van India. Griekse kolonisten zouden nog tot 400 na Christus nabij India blijven wonen. Gedurende deze eeuwen vond er een enorme uitwisseling plaats tussen de Indiase en Griekse filosofie. Deze uitwisseling hielp de ontwikkeling van het Mahayana boeddhisme. Uiteindelijk leidde dit tot een schisma binnen de ‘Boeddhistische kerk’ tussen de Theravada en Mahayana scholen.

Het Mahayana Boeddhisme verspreidde zich naar China, Korea, Japan en uiteindelijk de hele wereld. Theravada Boeddhisme wordt met name nog beoefend in Sri Lanka en zuid-oost Azie (Thailand, Cambodja, Laos, Myanmar).

Bron: Britannica – Buddhism
The Shape of Ancient Thought – Comparative Studies of Greek and Indian Philosophies by Thomas McEvilley

Welbenullig healthy lifestyle | filosofical mindset

Fons Slieker